Med ytskiktet kommer trägolvets skönhet och kvalitet fram. Av särskild betydelse är tre faktorer.

Ytskiktets tjocklek _ Högvärdig parkett, som vår, har en lång livslängd. Därför måste ytskiktet vara tjockt nog, för att under sin livstid kunna utstå ett och annat. Ytskiktet från Berg&Berg är 3,6 mm tjockt. Vi garanterar att Ni kan slipa om golv från Berg & Berg flera gånger (som med massiva trägolv). Vid produkter med tunnare ytskikt, fanér eller laminatyta är detta inte möjligt.

Stavarnas längd _ Längre stavar är vackrare men är svårare att tillverka och dyrare i inköp. Många tillverkare använder kortare stavar speciellt vid brädornas ändar. Så är inte fallet hos oss. Alla stavar – också i ändarna – är minst 250 mm långa – i genomsnitt till och med över 400 mm. Förskjutningen mellan stavarna ger ett homogent intryck.

Rätt vinkel på golvbrändans kant _ Hårdträet i ytskiktet, är på parkett av hög kvalitet fräst i rät vinkel och inte med underfog. Detta är en förutsättning för omslipning utan problem med otäta fogar. Berg & Berg trägolv har rät vinkel och är därmed möjligt att slipa om flera gånger. Detta ger golvet en mycket lång livslängd.