Avgörande är att använda rätt teknik _ På följande ställen hittar ni teknisk information angåede våra golv i PDF-Format. Om ni ändå har fråger eller behöver hjälp, kan ni vända er direkt till er återförsäljare. De står gärna till tjänst med råd och rön.