Härkomst av råvaran _ Eftersom vi är starkt förankrade i Sverige använder vi nästan uteslutande inhemska träslag för vår parkettproduktion. Det gör vi inte bara för att vi har speciell kunskap , utan också av övertygelse om den positiva ekologiska effekten av vårt handlande. Från lövträden Ek, Ask, Berglönn, Bok och Rödek tillverkar vi slitytor till våra trägolv, som utgör minst 95% av all tillverkning i vårt eget sågverk i Eringsboda. Stocken levereras från Sverige, Danmark och Tyskland. Tansport sker bla med båt till hamnen i Ronneby. Därifrån går det till sågverket som finns i närheten.

 

Fur och gran till stommaterialet kommer uteslutande från inhemska råvaror. Björkträ som vi använder som förstärkning i brädändarna kommer från ett mindre sågverk i närområdet.

 

Inte bara på grund av ekologi, utan även estetiska grunder, är produktion i eget sågverk av stor betydelse

 

Särskilt urval av stocken som används vid parkettillverkning ger Berg & Berg golvet dess naturliga utstrålningen, där varje bräda är unik.