fsc
nature plus

NATURE PLUS-CERTIFIERING _ Berg & Berg är marknadsledare för ekologiska trägolv. För att göra anspråk på denna position underkastar vi oss en regelmässig och omfattande kontroll av „Nature Plus“ – kvalitetsbeteckningen för miljöoch hälsovänliga produkter i Europa. Oljebehandlade trägolv från Berg & Berg är „Nature Plus“ märkta. Provresultatskickar vi gärna vid anfordran.