Made in Sweden

Svenskt virke _ Stocken som Berg & Berg anväder till sin parkettgolvstillverkning växer i skogarna från norr(barrträ) till  söder (lövträ). Här växer träden långsammare och står glesare vilket leder till välutvecklade och friska träd. Tack vare den näringsfattiga jorden och de långa vintrarna blir träet mer tätvuxet och hårt. Den karga miljön bidrar också till träets vackra kulör och uttrycksfulla karaktär.