Litet träråd _ Varje träslag har olika egenskaper, vilka ni vid ert köp bör studera noga. Den vidstående tabellen hjälper er att välja.


Hårdhet _ Alla träslag, som Berg & Berg använder(förutom furu) till ytskikt i sina golv, är av typ hårdträ. För den normala bostaden kan därför samtliga rekommenderas. Vid extra höga krav, och speciellt vid lackerad yta, är hårdare träslag mer lämpade. Vid oljad yta är träets hårdhet av mindre betydelse. Furu har en lång tradition som golvmaterial i Skandinavien. Den är uppskattade för sin skönhet även om den tillhör familjen "mjukträ".

Dimensionsstabilitet _ Dimensionsstabiliteten är särskilt viktig vid installation över golvvärme och i områden med stora klimatsvängningar. Ju stabilare ett träslag är desto mindre är risken för fogproblem.

Ljuspåverkan _ Trä är en naturprodukt och dess färg förändras genom inverkan av UV-ljus. Ljusa träslag har en benägenhet att bli något mörkare och mörka träslag tenderar att bli något ljusare. Färgskillnad mellan de enskilda stavarna jämnar ut sig med tiden. Pigmenterade golv t ex vita eller behandlade med mörk olja, förändras mindre. Golv behandlade med naturolja blir starkare i färgen och mer kontrastrika.

 

KANADENSISK
LÖNN
Kanada, USA

  Klass 4
extremt hård
  Klass 1
låg
  Klass 3
mycket färgstabil
 
 

TRÄSLAG
Ursprung

 

Hårdhet
1–4

 

Dimensionsstabilitet
1–4

 

Färgförändring vid UV-strålning
1–4

 
 

EK
Sverige

 

Klass 3
mycket hård

  Klass 4
utmärkt
  Klass 3
mycket färgstabil
 
 

RÖDEK
Sverige

 

Klass 3
mycket hård

  Klass 4
utmärkt
  Klass 3
mycket färgstabil
 
 

ASK
Sverige

  Klass 3
mycket hård
  Klass 3
mycket bra
 

Klass 3
mycket färgstabil

 
 

BOK
Sverige

  Klass 3
mycket hård
  Klass 1
låg
  Klass 2
färgstabil
 
 

BERGLÖNN
Sverige

 

  Klass 3
mycket hård
 

Klass 4
utmärkt

  Klass 3
mycket färgstabil
 
 

FURU
Sverige

 

Klass 1
mindre hårt

  Klass 3
mycket bra
 

Klass 1

blir tydligt mörkare